Boxern är en av de mest populära hundraserna och så är även bulldog och mops. Den gemensamma nämnaren för